يبدأ من
$379.99 USD
شهري
Dual Intel E5-2660 2.20GHz OctaCore w/HT 256 GB [Promotional]
يبدأ من
$74.99 USD
شهري
Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT
يبدأ من
$384.99 USD
شهري
Managed Dual Intel E5-2660 2.20Ghz OctaCore w/HT
يبدأ من
$279.99 USD
شهري
Managed Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT
يبدأ من
$255.99 USD
شهري
Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT - 10G
يبدأ من
$499.99 USD
شهري
Managed Enterprise Series - Dell PowerEdge R650xs - 10G
يبدأ من
$204.99 USD
شهري
Dual Intel E5-2660 2.20Ghz OctaCore w/HT
يبدأ من
$249.99 USD
شهري
Dual Intel E5-2660 2.20Ghz OctaCore w/HT 128 GB RAM WITH SSD RAID [BEST VALUE]
يبدأ من
$179.99 USD
شهري
Dual Intel E5-2660 2.20GHz OctaCore w/HT 128 GB [SPECIAL OFFERS]
يبدأ من
$109.99 USD
شهري
Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT 64 GB [SPECIAL OFFERS]
يبدأ من
$339.99 USD
شهري
Dual Intel E5-2660 2.20Ghz OctaCore w/HT - 10G
يبدأ من
$161.99 USD
شهري
PRO Series - Dell PowerEdge R630
يبدأ من
$404.99 USD
شهري
PRO Series - Dell PowerEdge R630 - 10G
يبدأ من
$289.99 USD
شهري
Enterprise Series - Dell PowerEdge R650xs - 10G